bheda chardai

इनरुवा – भान्टाबारी सडक खण्डमा रहेको जमुवा (नहर) चौकमा भेडा चर्दै।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया