१४ कार्तिक, इनरुवा। लक्ष्मी पूजाको साँझ इनरुवामा देखिएको रमझम ।

tihar 2073 tihar 20731 tihar 20732 tihar 20733 tihar 20734 tihar 20735 tihar 20736 tihar 20737 tihar 20738 tihar 20739 tihar 207310 tihar 207311 tihar 207312 tihar 207313 tihar 207314 tihar 207315 tihar 207316 tihar 207317 tihar 207318 tihar 207319 tihar 207320 tihar 207321 tihar 207322 tihar 207323 tihar 207324 tihar 207325 tihar 207326 tihar 207327 tihar 207328 tihar 207329 tihar 207330 tihar 207331 tihar 207332 tihar 207333 tihar 207334 tihar 207335 tihar 207336 tihar 207337 tihar 207338 tihar 207339 tihar 207340 tihar 207341 tihar 207342 tihar 207343 tihar 207344

तपाईको प्रतिक्रिया