pala

तिहारका लागी दियो बेच्न बसेका एक बालक ग्राहाकको पर्खाइमा ।

तपाईको प्रतिक्रिया