मोरङ रंगेली नगरपालीका वडा नं १ र ९ मा जम्मा ५०० मत गन्दा
मेयर:
नेका : 153
एमाले : 80
माके : 229

उपमेयर:
नेका 128
एमाले 83
माके 205

तपाईको प्रतिक्रिया