हरिनगरा गाउपालिका
नेपालि कांग्रेस ९७१ । ७६२
एमाले ३६८ । ३७०
मसाल २३८ । २७९
दुहबी नगरपालिका
नमस्ते ८९८ । ७९०
एमाले ७२६ । ८२६
नेपालि कांग्रेस ४५६ । ४२०

तपाईको प्रतिक्रिया