इनरुवा वडा नं १ को पछिल्लो परिणाम

नेपालि कांग्रेस प्रमुख ५५९ उपप्रमुख ५२० वडा अध्यक्ष ४०४

एमाले प्रमुख २०९ उपप्रमुख १५५ वडा अध्यक्ष २०७

 

तपाईको प्रतिक्रिया