कोसी गापा सुनसरी वडा १ मा स्वतन्त्रबाट अध्यक्ष  पदका उमेदबार  राजु शाह विजयी भएका छन

स्वतन्त्र १०४६

नेपाली कांग्रेस २८५ । ४३८

एमाले ११४ । १४३

मसाल ६६ । ८६

तपाईको प्रतिक्रिया