इनरुवा नगरपालिकाको अपडेट मेयर । उपमेयर

नेपाली कांग्रेस १६७१ । १५७४

एमाले १००२ । ९४५

नमस्ते २३२ । २४३

मसाल ३३ । ५६

 

तपाईको प्रतिक्रिया