हरिनगरा गाउँपालिकाकाे ताजा मत अपडेट
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
कांग्रेस १२७६/१०२०
एमाले ४९०/४५२
संघीय समाजवादी २७८/३३२

तपाईको प्रतिक्रिया