इनरुवा नगरपालीकाको ताजा मत परिणाम

मेयर । उपमेयर

कंग्रेस २०८८ । १९८२

एमाले १३७१ । १२७९

 

वडा नं १

वडा अध्यक्ष 
कांग्रेस – ७०९
एमाले – ३४९
जातो – १३७
महिला सदस्य
कांग्रेस – ७५०
एमाले – ३८८

 

वडा नं ३

कांग्रेस – २७६

एमाले – २६८

तपाईको प्रतिक्रिया