इनरुवा वडा नं १ को ताजा मत परिणाम

मेयर । उपमेयर

नेपाली कांग्रेस १३३५ । १२२५

एमाले ५०२ । ३९१

नमस्ते १०१ । १२८

 

वडा अध्यक्ष 
कांग्रेस – ९५७
एमाले – ५०७
नमस्ते – १२०
महिला सदस्य
कांग्रेस – १०१३
एमाले – ५६६

नमस्ते – ११३

दलित सदस्य
कांग्रेस – १०८२
एमाले – ५१९

नमस्ते – १२०

सदस्य
कांग्रेस – १०३३
एमाले – ५०८

नमस्ते – १२७

सदस्य
कांग्रेस – १०१५
एमाले – ५०४

नमस्ते – १११

 

तपाईको प्रतिक्रिया