मतगणना  स्थलमा मतगणनाको ताजा अवस्था बुझ्नलाइ प्रतिक्षारत सर्वसाधारण

 

तपाईको प्रतिक्रिया