इनरुवा वडा नं ४ को ताजा अवस्था

मेयर

कांग्रेस – ५६३

एमाले – ४६९

उपमेयर

कांग्रेस – ४७१

एमाले – ५०२

वडा अध्यक्ष

एमाले – ६४०

कांग्रेस – ३९०

तपाईको प्रतिक्रिया