​कोशी गाउँपालीकाको पछिल्लो  मत परिणाम
प्रमुखमा

स्वतन्त्र (केटाकेटी) १४४२

कांग्रेस ११४६

स.स.फो.ने.१०३६

एमाले ७१४
माओ १९६

तपाईको प्रतिक्रिया