इनरुवा वडा नं ४
वडाध्यक्ष एमाले ७७१, कांग्रेस ४७८, माओ ७७, मसाल १३, नमस्कार २०४
महिला वडासदस्य एमाले ६७१, कांग्रेस ५५३, माओ ७५
दलित महिला सदस्य एमाले ६५९, कांग्रेस ५५१, माओ ७५
सदस्य १ सूर्य ६४१, कांग्रेस ५१६, माओ ७१
सदस्य २ सूर्य ६१२, कांग्रेस ५६१, माओ ७१


इनरुवा वडा नं ५
वडाध्यक्ष एमाले १६६, कांग्रेस १११, माओ ७
महिला सदस्य एमाले १७२, कांग्रेस ९८, माओ ९
दलित सदस्य एमाले १७३, कांग्रेस १०१, माओ ८
सदस्य १ एमाले १६२, कांग्रेस ९८, माओ १२
सदस्य २ एमाले १७७, कांग्रेस ९५, माओ १२


इनरुवा वडा नं ७
वडाध्यक्ष कांग्रेस ४९, एमाले ३६
महिला सदस्य कांग्रेस ४४, एमाले ३८
दलित सदस्य कांग्रेस ४६, एमाले ३५
सदस्य १ कांग्रेस ४२ एमाले ३८
सदस्य २ कांग्रेस ३७, एमाले ३६


इनरुवा वडा नं ८
वडाध्यक्ष कांग्रेस ६४२, एमाले ४६९ नमस्कार २८८
महिला सदस्य कांग्रेस ६०६, एमाले ४९०, नमस्कार २८९
दलित सदस्य कांग्रेस ६१३, एमाले ४७८, नमस्कार २९८
सदस्य १ कांग्रेस ६१२, एमाले ४५८ नमस्कार २९५
सदस्य २ कांग्रेस ५४३, एमाले ४५१ नमस्कार २९१


इनरुवा वडा नं ९
वडाध्यक्ष एमाले १०५८, कांग्रेस ७७६, मसाल २००, नमस्कार ६०२
महिला सदस्य एमाले ९८५, कांग्रेस ७८१, मसाल १९८, नमस्कार ६३९
दलित सदस्य एमाले ९७४, कांग्रेस ७७९, मसाल १९०, नमस्कार ६७६
सदस्य १ एमाले ९५२, कांग्रेस ७६७ मसाल २१७, नमस्कार ६४६
सदस्य २ एमाले ९०४ कांग्रेस ७४० मसाल २००, नमस्कार ६५७

तपाईको प्रतिक्रिया