इनरुवा नगरपालिकाको ताजा मत परिणाम

कांग्रेस ७३८१ । ७००६

एमाले ५५८५ । ५२२२

नमस्ते १८१४ । १९५६

माओ ६४६ । ८०५

राप्रपा १०० । ८७

मसाल १३९ । ३१७

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया