कोशि गाउपालिकाको ताजा मत परिणाम

स्वतन्त्र १७४५

कांग्रेस १४३६ । १५०२

मसाल १४०९ । १३९९

एमाले ९६४ । १०००

तपाईको प्रतिक्रिया