इनरुवा नगरपालिकाको ताजा मत परिणाम

कांग्रेस ९०३० । ८७४९

एमाले ७४२४ । ६९४३

नमस्ते २३१८ । २४५२

माओ ७५८ । ९१३

राप्रपा १२२ । १०९

मसाल १६६ । ३२६

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया