इनरुवा नगरपालिकाको ताजा मत परिणाम

कांग्रेस १०२२२ । १०२६६

एमाले ८८०२ । ८२०१

नमस्ते २५४३ । २६७४

माओ ८४७ । ९९२

मसाल १७७ । ३७७

राप्रपा १३९ । १२३

क्यामेरा ३४

घडि २८

इस्टकोट २६

बाक्स १५

 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया