कोशि गाउपालिकाको ताजा मत परिणाम

प्रमुख । उपप्रमुख

कांग्रेस २१११ । २१५४

एमाले १५२७ । १५७५

मसाल १९४६ । १८४५

स्वतन्त्र (केटाकेटी) १९२१

कोशि वडा नं ३

वडा अध्यक्ष कांग्रेस – ६४१ एमाले – २५६ मसाल – १०९ स्वतन्त्र (केटाकेटी) – २३९

कोशि वडा नं ६

वडा अध्यक्ष कांग्रेस – ८५ एमाले – २४४ मसाल – २२१

कोशि वडा नं ७

वडा अध्यक्ष कांग्रेस – १६१ एमाले – २९७ मसाल – ७३८

तपाईको प्रतिक्रिया