बराह नगरपालिका वडा नम्वर ११ मा भएको आगलागी पश्चातको दृश्य (भिडियो)

बराह नगरपालिका वडा नम्वर ११ मा भएको आगलागी पश्चातको दृश्य (भिडियो)

बराह नगरपालिका वडा नम्वर ११ मा भएको आगलागी पश्चातको दृश्य (भिडियो)

Posted by Inaruwa Online on Sunday, 18 March 2018

तपाईको प्रतिक्रिया