bhoj6

९ फागुण। तराई – मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा विभिन्न अवसर तथा विशेष कार्यमा बहु भोज दिने प्रथा छ। यस प्रकृयाले धर्म तथा संस्कृतिको जगेरणा गरेको छ।

bhoj8 bhoj5 bhoj4 bhoj2 bhoj bhoj1

तपाईको प्रतिक्रिया