पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र ईनरुवाको शान्ति चौकमा आइपुग्दा (तस्विर तथा भिडियो)

shanti chowk gyanu8 shanti chowk gyanu9 shanti chowk gyanu10 shanti chowk gyanu11 shanti chowk gyanu12 shanti chowk gyanu13 shanti chowk gyanu14 shanti chowk gyanu15 shanti chowk gyanu16 shanti chowk gyanu17 shanti chowk gyanu18 shanti chowk gyanu19 shanti chowk gyanu20 shanti chowk gyanu1 shanti chowk gyanu2 shanti chowk gyanu3 shanti chowk gyanu4 shanti chowk gyanu5 shanti chowk gyanu6 shanti chowk gyanu7

 

तपाईको प्रतिक्रिया