१४ कर्तिक, इनरुवा। तिहारको अबसरमा इनरुवाको कुसुमगाछीमा सम्पन्न भएको सांस्कृतिक कार्यक्रमका केहि झलकहरु ।

tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa

tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa1 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa2 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa3 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa5 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa7 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa8 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa9 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa10 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa11 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa12 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa13 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa14 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa15 tihar kusumgachi concert 2073 inaruwa16

तपाईको प्रतिक्रिया