trusted online casino malaysia
trusted online casino malaysia
gitar
चर्चित ब्याण्ड बीटल्स का जॉन लेनन को गिटार ले लिलामि मा रेकर्ड बनाएको छ।लेनन ले जुन गिटार बजाएका थिए, त्यो गिटार लिलामिमा करीब २४ करोड़मा बिकेको छ।यो गिटार करिब ५० वर्ष देखि गायब थियो।डिसंबर १९६३ मा बीटल्स ब्याण्डको तर्फबाट फिंसबरी पाक्र क्रिश्चियन कार्यक्रमका बेला यो गिटार हराको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया

trusted online casino malaysia