इनरुवा नगरपालिका मेयर तथा उपमेयरको ताजा मत परिणाम

कांग्रेस ४५७६ । ४३५४

एमाले ३१९८ । २९३६

नमस्ते ८८८ । ९६२

माओ ४४५ । ६१८

मसाल ८६ । १८६

राप्रपा ४२ । ५३

क्यामेरा ३२

बाक्स ८

स्टकोट ५

तपाईको प्रतिक्रिया