इनरुवा नगरपालिकाको ताजा मत परिणाम

कांग्रेस ९३५८ । ९०८२

एमाले ७७२१ । ७२३४

नमस्ते २४१९ । २५५१

माओ ७२८ । ९३४

राप्रपा १२४ । १०७

मसाल १६८ । ३७०

 

बाक्स १४

क्यामेरा ३४

इस्टकोट २७

तपाईको प्रतिक्रिया