आगलागि नियन्त्रण पछिका दृष्यहरु……….

aag01

aago

aago2 aago3 aago4 aago5 aago6 aago7

तस्विर : सुरेश चन्द्र दाहाल

तपाईको प्रतिक्रिया